بایگانی دسته بندی : اطلاعات

اطلاعات

محل قرار گیری اینفوگرافیconsulting1

اطلاعات داده‌های ترکیبی و مرتبط همراه با زمینه‌ و تفسیر آن است. اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده‌ها و ارتباط آنها به یکدیگر، موجب شکل‌گیری اطلاعات‌ می‌شود. ارتباط داده‌ها ممکن است بیان‌کننده‌ اطلاعات باشد همچنین ممکن است صرفا ارتباط داده‌ها به اطلاعات‌ منجر نگردد. اطلاعات در حقیقت داده‌های خلاصه شده را دربر می‌گیرد که گروه‌بندی، ذخیره، پالایش، سازماندهی و تحلیل‌ شده‌اند تا بتوانند زمینه را روشن سازند. می‌توان با بررسی‌ اطلاعات به اتخاذ تصمیمات پرداخت. اطلاعات می تواند محرک ذهنی، ادراک، ارائه، دانش، و حتی دستورالعمل باشد.

کلمات کلیدی: دادهاطلاعاتمدیریت اطلاعات


 mp3 pptpdfdoc
 Data.mp3 Big data.pptData warehouse.pdfData.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

جدیدترین مطالب

مفاهیم

موضوعات جدید

مقالات

کتاب ها

کنفرانس ها

آموزش

دانشگاه ها

اساتید

فرصت های جدید

شرکت ها

نرم افزار ها

شهر های دانشی

ما همیشه برای راهنمایی شما حاضر هستیم .