بایگانی دسته بندی : مدیریت دانش

مدیریت دانش

محل قرار گیری اینفوگرافیconsulting1

مدیریت دانش راهبردها و فرآیندهایی هستند که تولید و جریان دانش را به منظور برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود می آورند. مدیریت دانش، فرآیند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. می توان مدیریت دانش را به عنوان یک مزیت رقابتی مناسب، در جهت کسب موفقیت سازمان ها در اقتصاد دانش محور مطرح نمود.

کلمات کلیدی: دانشمدیریت دانشمدیریت دانش


 mp3 pptpdfdoc
 Data.mp3 Big data.pptData warehouse.pdfData.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

جدیدترین مطالب

مفاهیم

موضوعات جدید

مقالات

کتاب ها

کنفرانس ها

آموزش

دانشگاه ها

اساتید

فرصت های جدید

شرکت ها

نرم افزار ها

شهر های دانشی

ما همیشه برای راهنمایی شما حاضر هستیم .